KETUA FKUB BERSUA DENGAN SAHABAT LAMA, 10 AGUSTUS 2023